Galeria zdjęć z realizacji zadania pn. "Mazowiecki Aktywny Senior".

Gmina Jakubów zakończyła realizację zadania pn. „Mazowiecki Aktywny Senior”, realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania 50 seniorek i seniorów z terenu gminy Jakubów, w tym przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, mogło uczestniczyć w działaniach projektowych  aktywizujących środowisko senioralne, tj.:

– zajęcia muzyczno-taneczne;

– wyjazd na koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”;

– wyjazd krajoznawczy „Poznajemy Mazowsze”, w ramach którego uczestnicy  zwiedzili m.in. Zamek Królewski w Warszawie oraz Centrum Nauki Kopernik;

– integracyjne spotkanie podsumowujące wyjazdowe z występem artystycznym.

Projekt był inicjatywą działającej na terenie gminy Jakubów  Rady Seniorów  i  stanowił odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie na zorganizowanie  zajęć dla osób w wieku senioralnym, które zwiększają ich aktywność społeczną, pobudzają do działania, przeciwdziałają ich wykluczeniu i marginalizacji.

 

Zadanie pn. „Mazowiecki Aktywny Senior”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

mazowsze dla seniorów
what type of doctor can treat erectile dysfunction guide to male enhancement what is a male enhancement pill miracle health male enhancement reviews male girth enhancement near me male libido pills gnc kitty kat sex pills kitty kat sex pills the firm male enhancement pills forgot before and after sex long lasting male enhancement pills stimuli rx cbd gummies for erectile dysfunction products that enlarge the penis calculate how long it will take to lose weight good herbal diet pills best way to lose weight as a teenager best apple cider vinegar gummies or pills fastest pill to lose belly fat keto number one pills how to lose weight if you have diabetes can you buy keto pills at walgreens it works slimming gummies reddit lipodrene 100ct ephedra diet pill whats the best diet pill you can buy what diet pills do anorexics use do you have to feel hungry to lose weight pills that will help me lose weight fast do cigarettes make you lose weight are oprah gummies for real pills for bloating and weight loss fireball fat burning pills fat boy 4 pill xls diet pills tesco cbd for parkinson sleep pure science lab cbd gummies review cbd gummies 14221 full spectrum sugar free cbd gummies cbd benefits anxiety 10000 mg cbd gummies best cbd skin products heritage hemp gummies
Accessibility