czarno-białe zdjęcie mężczyzny w okularach i szarfa żałobna

Ze smutkiem  i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Stanisława Woźnicy

nauczyciela, muzyka, lidera Mińskiej Kapeli Małego Stasia.

Pozostawił po sobie piękny dorobek.

Łączymy się bólu z Jego Bliskimi składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Jakubów, Rada Gminy Jakubów
oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Accessibility