1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 117;
  2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 103;
  3. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 72;
  4. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Jakubów – 1.298.472,41 zł.

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
Czyste powietrze

Accessibility