niebieskie pole i logo czyste powoetrze

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie Gminy Jakubów– stan na dzień 31.12.2023 roku

 

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 141;
  2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 85;
  3. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Jakubów
    – 1 720 712,37zł.
Accessibility