Na obrazku jest logo, które zawiera tekst „racowice dla zwierząt”. Logo zawiera kolory czerwony i czarny, a napis został wykonany w stylizowanym czcionką.

Szanowni Państwo,

w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” Gmina Jakubów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jakubów”. Kwota dofinansowania wynosi 9 985,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 19 970,00zł brutto.

W ramach projektu prowadzona będzie bezpłatna sterylizacja, kastracja i znakowanie kotów wolno żyjących oraz psów i kotów będących pod opieką mieszkańców Gminy Jakubów.

  1. Koty wolno żyjące będą odławiane na zlecenie Urzędu Gminy i poddawane sterylizacji lub kastracji oraz oznakowane.
  2. Zwierzęta będące pod opieką mieszkańca gminy Jakubów będą poddawane na jego  sterylizacji lub kastracji. Zwierzęciu zostanie wszczepiony microczip (transponder) zgodny zaleceniami bazy Safe Animal i wpisany do tej bazy.
  3. Mieszkaniec Gminy Jakubów będzie miał prawo zgłoszenia 1 zwierzęcia do projektu. Po zgłoszeniu mieszkaniec otrzyma dokument uprawniający do zgłoszenia się w gabinecie weterynaryjnym w celu przeprowadzenia zabiegu.
  4. W ramach projektu pokrywane są tylko koszty związane ze sterylizacją lub kastracją oraz znakowaniem zwierząt.
  5. Koszty transportu zwierzęcia oraz leczenia niezwiązanego z zabiegami objętymi projektem ponosi mieszkaniec.
  6. Zbiegom sterylizacji, kastracji i znakowania nie mogą być poddawane zwierzęta młode oraz chore. O tym, czy zwierzę może być poddane ww. zabiegom decyduje lekarz weterynarii.
  7. Realizacja programu przewidziana jest od 25 marca 2024 roku do 25 października 2024 roku lub do wyczerpania środków.
  8. Druki wniosków o udział w programie dostępne są w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 oraz na stronie jakubow.pl

Zadanie pn.Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jakubów” współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Accessibility