Można udostępnić grupę osób siedzących przy różnych stołach w jednym pomieszczeniu. Ludzie muszą być zaangażowani w rozmowy, jedzenie lub inne czynności związane ze stołem.
Na logo łódka z charakterystycznymi żaglami: jednym czerwonym a drugim niebieskim. Łódź posiada proste, nowoczesne linie, co nadaje logo współczesnego wyglądu.

5 marca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów odbyło się szkolenie pt. „Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie – rola pszczół i dzikich zapylaczy   w środowisku”, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Lokalną Grupę Działania „Ziemi Mińskiej” przy współpracy z p. Hanną Wocial – Wójtem Gminy Jakubów.

Na wstępie wszystkich uczestników gorąco powitała P. Wójt, po czym przedstawiła tematykę szkolenia oraz prelegentów.

P. Krzysztof Zaniewski, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przekazał zebranym program spotkania, po czym wprowadził  w zagadnienie.

Tematem przewodnim szkolenia były kwestie związane z dobrą praktyką pszczelarską, rolą owadów w ekosystemie, różnorodnością produktów pasiecznych, właściwościami wybranych miodów, oceną miodów, tajnikami relacji pszczelarz-klient.

Wszelkie  szczegóły i arkana wiedzy przekazał zebranym  wykładowca – p. Adrian Pachnik – Mistrz i Technik pszczelarski, pasjonat, członek Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, reprezentujący pasiekę  Pachniczówka.

Na zakończenie spotkania odbył się mini quiz, weryfikujący zdobytą podczas szkolenia wiedzę – za odgadnięcie prawidłowej odpowiedzi uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Wszyscy zebrani skosztowali również tradycyjnych potraw regionalnych.

 

 

 

Opracowała:

Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility