Jest to sygnał informacyjny, który stanowi rozszerzenie sieci w społecznościach w Polsce, finansowanych przez władze samorządowe mazowieckiego. Znak zawiera tekst i logo informujące o udziale samorządu województwa mazowieckiego w finansowaniu.

Z końcem marca 2024 roku zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Szczytnik, realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach zadania  wykonano roboty przygotowawcze, nakładkę asfaltową
o długości   430 m z warstwami ścieralną i wiążącą  a także obustronne pobocza.

Wykonawcą była Firma Dróg-Pol Roboty Drogowe i Remontowo-Budowlane Marzena Ryś z Mińska Mazowieckiego, za wynagrodzeniem  276 178,05 zł brutto.  Dotacja ze środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego na wynosi 60% wartości zadania, tj. 165 706,83 zł. Pozostałe 40 %, tj. 110 471,22 zł stanowi wkład własny Gminy Jakubów.

Opracowała:

Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Na obrazku widnieje grafika jest logo z polskim tekstem oraz symbolem serca, które jest dostępne dla połączenia z władzami i władzami regionalnymi na Mazowszu. Logo można zastosować do świadomości miłości czy dumy ze swojego regionu.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik,  Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Accessibility