Na obrazku jest logo programu „Cyberbezpieczny Samorząd” na czerwonym tle. Logo składa się z nazwy programu oraz specjalnych ikon symbolizujących działanie z cyberbezpieczeństwa w samorządach.

Gmina Jakubów w dniu 10 stycznia 2024 roku  uzyskała pozytywną ocenę  formalno-merytoryczną    wniosku na dofinansowanie  projektu pn. „Cyberbezpieczna  Gmina Jakubów” w kwocie  415 100,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Celem  projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Jakubów poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Obecnie oczekujemy  na podpisanie umowy na realizacje projektu.

Opracowała:
Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Na obrazku widać logotypy Komisji Europejskiej oraz polskich instytucji rządowych, co monitoruje partnerstwo lub kontrolę między polską a Unią Europejską. Symbole te mogą reprezentować wspólne projekty, umowy i wejścia przez te dwie strony.Na obrazie widocznym jest informacyjny wykres w czerwonym i białym kolorze oznacza działania „bezpieczny lokalny rząd cybernetyczny”, który dotyczy finansowania ze strony Unii Europejskiej, udostępnienia ministerstwa i kluczowego działania cybernetycznego. Graficznie są to etapy współpracy między instytucjami oraz główne elementy zabezpieczeń.

Załączniki

Accessibility