Na miejscu widać grupę osób znajdujących się w ceremonii przecięcia wstęgi, symbolizującej otwarcie nowego obiektu lub wydarzenia. Wśród nich są osoby trzymające nożyczki i przygotowujące się do przecięcia uroczystych wstęgi.

Gminę Jakubów w dniu 14 marca 2024 roku odwiedziła P. Janina Ewa Orzełowska – Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, która  wspólnie z P. Hanną Wocial –  Wójt Gminy Jakubów dokonała symbolicznego otwarcia Lokalnego Centrum Integracji Społecznej, znajdującego się w  budynku Urzędu Gminy Jakubów.

Centrum to jest efektem realizacji przez Gminę Jakubów projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jakubowie, gmina Jakubów”, który współfinansowany został  w kwocie 143 188,52 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Centrum Integracji Społecznej stało się centralnym punktem życia społecznego mieszkańców, w którym mogą brać czynny udział w rodzaju warsztatach, szkoleniach, zebraniach i spotkaniach integrujących lokalną społeczność. Ponadto w wyremontowanych pomieszczeniach odbywają się wydarzenia organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Jakubowie – JAKUBOTEKĘ, a także cykliczne zajęcia działającej przy Bibliotece sekcji senioralnej z szeroką ofertą zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób  w wieku senioralnym.

Wizyta P. Janiny Ewy Orzełowskiej – Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego była również znakomitą okazją do zaprezentowania i otarcia nowo wybudowanej windy zewnętrznej. Pani Marszałek wraz z Panią Wójt  dokonały symbolicznego wjazdu nowo wybudowaną windą  na piętro budynku Urzędu Gminy Jakubów.

Winda zewnętrzna wykonana została w ramach zadania  pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę  zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych  i pochylni oraz  przebudową  przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Na realizację tej inwestycji  Gmina Jakubów otrzymała  wsparcie w kwocie 188 436,00 zł ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych
w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Dzięki realizacji tego zadania osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z windy zewnętrznej nie tylko  załatwiając sprawy urzędowe oraz również  uczestnicząc w życiu społecznym.

Serdecznie dziękujemy P. Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej oraz całemu Zarządowi Województwa Mazowieckiego za otrzymane wsparcie i możliwość realizacji zadań inwestycyjnych, które poprawiają jakość życia mieszkańców, likwidują bariery architektoniczne, a także stwarzają możliwość rozwoju gminy Jakubów.

Opracowała:

Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility