Na obrazku jest nieutwardzona droga przez gęsty, leśny obszar. Szlak jest dostępny z obu stron przez wysokie drzewa, które znajdują się w tunelu naturalnym.
Na obrazku logo w czarno-białym kolorze, na którym znajduje się „madama”. Obrazek jest zawarty wyłącznie w tekście, nie zawiera dodatkowych ilustracji ani szczegółów.

11 marca 2024 roku rozpoczęły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Szczytnik, realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”. Zadanie  współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację  ww. prac, z którym  w dniu 19 stycznia 2024 roku zawarta została umowa, jest Firma Dróg-Pol Roboty Drogowe  i Remontowo-Budowlane Marzena Ryś z Mińska Mazowieckiego, za wynagrodzeniem  276 178,05 zł brutto.

Dotacja ze środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji wynosi 60% całkowitej wartości zadania. Pozostałe 40 % stanowi wkład własny Gminy Jakubów.

Termin realizacji zadania – 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Opracowała:

Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility