Na zdjęciu grupy dorosłych i dzieci uczestniczących w ceremonii przecięcia wstęgi, które odbywają się w pomieszczeniu. Wszyscy są skierowani w stronę kamer, a na ich twarzach jest podekscytowanie i radość.

W Szkole Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie w dniu 23 marca 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej. Po raz kolejny Gmina Jakubów otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2023”  na zadanie  „Remont sali gimnastycznej  w  Szkole Podstawowej w Wiśniewie, oraz wykonanie ogrodzenia płyty boiska do siatkówki”.

P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów poinformowała, że całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 446 517,00 zł, dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego to 288 287,00 zł, a środki własne z budżetu Gminy Jakubów  wydatkowane na realizację zadania wyniosły 158 230,00 zł. W ramach remontu wykonano: nową podłogę, instalacje elektryczne i grzewcze,  wygładzono ściany, zakupiono nowe  drabinki gimnastyczne, powiększono powierzchnię sali o 30 m2, wyposażono salę  w nowe drzwi, powstały dwa nowe pomieszczenia na magazyn sportowy i archiwum, a  istniejące zewnętrzne boisko do siatkówki zostało zabezpieczone nowym wysokim ogrodzeniem.

Została przecięta wstęga – jako symboliczny akt oddania do użytku nowej sali gimnastycznej. Aktu tego w asyście uczniów  dokonali: P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, P. Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów,  P. Ewa Charczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich  w Wiśniewie, P. Justyna Bereza – Przewodnicząca Rady Rodziców, a także P. Dariusz Kopczyński – Radny Rady Gminy Jakubów Sołtys Sołectwa Wiśniew i Prezes OSP Wiśniew.

P. Ewa Charczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich  w Wiśniewie dokonała również symbolicznego przekazania kluczy do nowo wyremontowanej sali na ręce nauczycieli wychowania fizycznego.

Delegacja Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich  w Wiśniewie oraz druhowie OSP Wiśniew złożyli na ręce Pani Wójt Hanny Wocial oraz Zastępcy Wójta Marty Krusiewicz  ogromne wyrazy podziękowania za wsparcie i wkład włożony w realizację inwestycji.

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej odbyło się podczas zorganizowanego przez OSP w Wiśniewie przy współorganizacji z P. Hanną Wocial – Wójtem Gminy Jakubów festynu rodzinnego pn. „Bezpieczne dziecko… bezpieczny senior – Mazowieckie warsztaty o bezpieczeństwie z OSP Wiśniew”.

Jesteśmy wdzięczni Samorządowi Województwa Mazowieckiego za wsparcie zadań sportowych dla najmłodszych Mazowszan.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility