Galeria zdjęć z realizacji inwestycji.

W dniu 31 października 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wesoła) w miejscowości Leontyna oraz remont drogi gminnej (ul. Spokojna) w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach zadania  przebudowano drogę gminną (ul. Wesoła) w Leontynie, poprzez wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej – 1 650 m2, poboczy – 300 m2, przebudowy zjazdów – 80 m2, a także wyremontowano drogę gminną (ul. Spokojna) w miejscowości Jakubów poprzez wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 920 m.b.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację  zadania jest  Firma Handlowo Usługowa “BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Umowy na realizację robót podpisano z Wykonawcą  w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 128 513,88 zł, kwota dotacji ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniesie 600 000  zł, zaś wkład własny wyniesie  528 513,88 zł.

logotypy
Accessibility