Galeria zdjęć z realizacji inwestycji.

W dniu 31 października 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wesoła) w miejscowości Leontyna oraz remont drogi gminnej (ul. Spokojna) w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach zadania  przebudowano drogę gminną (ul. Wesoła) w Leontynie, poprzez wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej – 1 650 m2, poboczy – 300 m2, przebudowy zjazdów – 80 m2, a także wyremontowano drogę gminną (ul. Spokojna) w miejscowości Jakubów poprzez wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 920 m.b.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację  zadania jest  Firma Handlowo Usługowa “BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Umowy na realizację robót podpisano z Wykonawcą  w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 128 513,88 zł, kwota dotacji ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniesie 600 000  zł, zaś wkład własny wyniesie  528 513,88 zł.

logotypy
Cbd Oil For My Shoulder Pain Uncle Buds Cbd Gummies Best Cbd Produts For Pain Cbd Gummies For Mood Disorder Cbd In Drinks Benefits Cheap Cbd Gummies Uk Cbd Oil For Pain Salem Are You Allowed To Take Cbd Gummies On A Plane Cbd Products Tested 1500mg Cbd Oil Benefits List Cbd Gummies Barstool Cbd Oil For Anxiety Chemist Warehouse Cbd Gummies For Work Stress Cbd Gummies Cannabidiol Life Koi Cbd Tropical Fusion Gummies Review Cbd Oil On Feet For Sleep Where Can I Buy Martha Stewart Cbd Gummies Fast Acting Cbd Sleep Drops Delta 8 Cbd Gummies Wholesale Where To Buy Super Cbd Gummies In Canada
Accessibility