Gminne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Jakubowie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawianą przez ojca Sylwestra Cabałę i ks. Mirosława Tempczyka proboszcza tutejszej parafii, po której rozpoczął się uroczysty Marsz Niepodległościowy ulicami Jakubowa.

Gminne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Jakubowie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawianą przez ojca Sylwestra Cabałę i ks. Mirosława Tempczyka proboszcza tutejszej parafii, po której rozpoczął się uroczysty Marsz Niepodległościowy ulicami Jakubowa. W ramach obchodów odśpiewany został hymn narodowy, co stanowiło jednoczesne włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!” (realizowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”) pod masztem z flagą RP przy pomniku św. Jakuba Apostoła. Następnie w uroczystym pochodzie odwiedzone zostały miejsca pamięci narodowej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze: pod pomnikiem upamiętniającym Teofila Zawadzkiego – kierownika szkoły w Jakubowie, zamordowanego w Katyniu w 1940 r., pod pomnikiem upamiętniającym 80-lecie wybuchu II wojny światowej, pod tablicą upamiętniającą komisarza Mariana Dominika Aksmana zmordowanego przez NKWD w Twerze w 1940 r. i jego brata księdza Juliusza Felicjana Aksmana zamordowanego w niemieckim obozie zagłady w Dachau w 1942 r., pod tablicą upamiętniającą Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP na uchodźctwie, oraz pod pomnikiem „bohaterów poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1920”. Uroczysty Marsz Niepodległościowy poprowadzony został przez poczty sztandarowe OSP Jakubów, Mistów, Łaziska i Jędrzejów Nowy oraz poczty sztandarowe szkoły podstawowej w Jakubowie, w Mistowie i w Wiśniewie.

W kolejnej części obchodów odbył się koncert „Śpiewamy dla Niepodległej” na hali sportowej szkoły podstawowej w Jakubowie. Rozpoczął go solowym występem mały mieszkaniec Jakubowa Jaś Sobótka prezentując utwór „Zachwyca nas Polska”, którym zapewnił sobie zwycięstwo w konkursie „Młodzi śpiewają dla niepodległej”. Aby uświetnić obchody Narodowego Święta Niepodległości przygotowany został koncert wybitnych artystów Wojciecha Bardowskiego i Arlety Lemańskiej. Koncert realizowany był w ramach zadania publicznego, na które Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Obecni na sali mieli również przyjemność wysłuchać koncertu Gminnej Orkiestry Dętej prowadzonej przez Mirosława Piłata wraz z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej ze Stanisławowa, w ramach którego wykonano znane pieśni patriotyczne.

Było to kolejne wydarzenie umożliwiające krzewienie wśród mieszkańców Jakubowa idei patriotycznych.

P. Piotrowska

logotypy
l arginine cure erectile dysfunction viagra and cancer cure natural male enhancement nitrites premature ejaculation pills free trial number one brand of male enhancement pills are chinese sex pills safe vimax male enhancement pills online in usa arize male enhancement pills where can i buy pro burn keto acv gummies best way to lose weight in 30s keto gummies to lose belly fat what pills to take to lose belly fat smart sweets keto gummies can jardiance help you lose weight bipolar and prescription diet pills what is the number 1 weight loss pill diet pills increase blood pressure goli gummies for weight loss reviews viagra diet pill meme do magnets help you lose weight how much weight did mariah carey lose doctor online prescribing diet pills best salad dressing to lose weight 21 day walking challenge to lose weight anxiety cbd oil canada cbd gummies stack social true north cbd gummies whole plant hemp gummies 10mg select cbd gummies kush queen cbd gummies fx cbd gummies 300mg cbd gummies minnesota hype cbd gummies 3000 mg smoke shops in tallahassee with cbd products cbd oil intensive healing pain rub can you make gummies from cbd isolate global green hemp gummies by willie nelson reviews on bioscience cbd gummies us processors for cbd products cbd for anxiety without high effects
Accessibility