30 listopada 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudową przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów otrzymała wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
30 listopada 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudową przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów otrzymała wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

30 listopada 2023 roku  zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę  zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych  i pochylni oraz  przebudową  przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów otrzymała  wsparcie ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką  i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudowie przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  w tym przebudową sieci napowietrznej niskiego napięcia.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargowym była  Firma Budowlano-Handlowa JÓZEF POWIERŻA z Łochowa

Całkowita wartość zadania:      376 872,00 zł

Dofinansowanie (50%):              188 436,00 zł

Wkład własny (50%):                  188 436,00 zł

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

30 listopada 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudową przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów otrzymała wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Accessibility