21 maja 2023 roku w Ludwinowie, podczas finału gminnego Rajdu Rowerowego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo - turniej sportowy w gminie Jakubów”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.
logo Funduszu Sprawiedliwości Ministrestwa Sprawiedliwości oraz Herb Jakubowa

21 maja 2023 roku w Ludwinowie, podczas finału gminnego Rajdu Rowerowego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo – turniej sportowy w gminie Jakubów”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja informacyjna, która miała formę pikniku rodzinnego, zorganizowana została przez Gminę Jakubów na czele z. P. Wójt Hanną Wocial przy współpracy z Kołem Gospodyń
Wiejskich w Ludwinowie na czele z Przewodniczącą – Wandą Dąbroś.

Zrealizowana akcja informacyjna skupiała się na promowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania odbyła się prelekcja funkcjonariuszy Policji, podczas której omówione zostały podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zorganizowany został również punkt policyjny, w którym zebrani mogli obejrzeć
pokaz sprzętu policyjnego. Uczestnicy otrzymali gadżety odblaskowe, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Ponadto przygotowane i rozdane zostały ulotki informacyjne, nakierowane na propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niespodzianką były maskotki Rysia Druha OSP i Rysia Policjanta. Na zakończenie akcji odbył się koncert muzyczny w wykonaniu P. Marka Połynki.

Zrealizowane wydarzenie było jednym z czterech zaplanowanych akcji informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie gminy Jakubów. Kolejne wydarzenia, na które już teraz Państwa zapraszamy przeprowadzone zostaną podczas wydarzeń o charakterze lokalnym w:
– Jakubowie – podczas dożynek gminno-parafialnych;
– Mistowie – podczas dożynek gminno-parafialnych;
– Wiśniewie – podczas dożynek gminno-parafialnych.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

 

Accessibility