kryterium dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

W związku z powyższą zmianą do dnia 12.06.2023 r. wydawane będą skierowania w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej zapraszamy do GOPS po skierowanie z dokumentami potwierdzającymi dochód netto osiągnięty w poprzednim miesiącu.

Pomoc żywnościową będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze skierowaniem wydanym w 2023 roku.

Accessibility