29 maja 2023 roku Gmina Jakubów otrzymała kolejne wsparcie finansowe – tym razem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – na działania związane z ochroną środowiska.
logo Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i herb Gminy Jakubów

29 maja 2023 roku Gmina Jakubów otrzymała kolejne wsparcie finansowe – tym razem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – na działania związane z ochroną środowiska.

W uroczystości podpisania umów w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim wzięła udział Kamila Mokrzycka – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz Agnieszka Kiljańczyk – Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach.

Podczas poniedziałkowego spotkania z samorządowcami obecni byli również: Wicepremier Henryk Kowalczyk oraz lokalni parlamentarzyści: Senator Maria Koc, Poseł Teresa Wargocka, Poseł Daniel Milewski.

Gmina Jakubów otrzymała łączne dofinansowanie w kwocie 65 000,00 złotych
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

  1. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – dofinansowanie na kwotę 35 000,00 zł;

  2. Rodzinny piknik ekologiczny” – dofinansowanie na kwotę 30 000,00 zł.

Serdecznie dziękujemy za przyznane dofinansowanie, które wspiera edukację ekologiczną w gminie Jakubów oraz poprawi jakość naszego środowiska.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility