29 maja 2023 roku w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie miała miejsce uroczystość podpisywania umów na dofinansowanie zadań ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu mińskiego.
logo 25lat Mazowsze i herb Jakubowa

29 maja 2023 roku w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie miała miejsce uroczystość podpisywania umów na dofinansowanie zadań ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu mińskiego.

W tym szczególnym dniu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: P. Ewa Janina Orzełowska oraz P. Elżbieta Lanc, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu: P. Mirosław Krusiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: P. Daniel Łaga, a także Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie: Pan Igor Sulich.

Gmina Jakubów, podpisując 12 umów o dofinansowanie, otrzymała ogromne wsparcie finansowe w ramach autorskich programów Samorządu Województwa Mazowieckiego
o łącznej kwocie
4 620 000,00 zł na realizację następujących zadań:

  1. w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 4 000 000,00 zł, na zadania:

– „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wesoła) w miejscowości Leontyna oraz remont drogi gminnej (ul. Spokojna) w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów”;

– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, gmina Jakubów”;

– „Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie Gminy Jakubów”;

  1. w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Jakubów”,

  2. w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 210 000,00 zł, na inwestycje pn.:

– „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łaziska gmina Jakubów”;

– „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jędrzejów Nowy i Józefin”;

  1. w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla Sołectw 2023” – 40 000,00 zł, na realizacje zadań:

– „Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozówce, gm. Jakubów”;

– „Jakubów Zakup namiotów plenerowych dla Sołectwa Józefin, gm. Jakubów”;

– „Budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w Szczytniku, gmina Jakubów”;

– „Budowa placu zabaw z wiatą i ogrodzeniem placu przy świetlicy wiejskiej
w Wiśniewie, gmina Jakubów”;

  1. w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP -2023” – 40 000,00 zł na „Modernizację strażnicy OSP w Jędrzejowie Nowym”.

  2. w ramach programu Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023” – 30 000,00 na realizację zadania pn. „Mazowiecki Aktywny Senior”;

Serdecznie dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowanie, które zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców oraz zapewni zrównoważony rozwój Gminy Jakubów.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility