hałda czarnego węgla\

Procedura zakupu węgla:

  1. Wniosek należy złożyć do dnia 31.01.2023 roku.
  2. Weryfikacja wniosku, ewentualne jego uzupełnienie i podpisanie umowy określającej warunki zakupu.
  3. Dokonanie zapłaty za węgiel przez Wnioskodawcę powinno nastąpić na wskazane w umowie konto bankowe Urzędu Gminy w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.
  4. Informacja telefoniczna z urzędu o zaksięgowaniu wpłaty (odbiór faktury) oraz wskazanie składu odbioru węgla.
  5. Odbiór węgla przez Wnioskodawcę za okazaniem faktury.

Sposób dostarczenia wniosku:

– wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jakubów, ul. Mińska 15 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa w godz. 8.00-16.00 i piątek
8.00-15.00, czwartek jest dniem wewnętrznym;

– przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):

Nazwa instytucji na platformie EPUAP Urząd Gminy Jakubów

Adres skrytki na platformie EPUAP /14120802/skrytka

Korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowalnym, profilem zaufanym
lub podpisem osobistym.

– wniosku nie można złożyć telefonicznie;

– wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe i nie spowoduje rozpoczęcia procedury zakupu węgla.

Opłaty z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach

– koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę i nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Urząd Gminy do miejsca wskazanego przez Wnioskodawcę;

– Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru kupionego węgla we własnym zakresie, niedopuszczalne jest  dzielenie zamówienia.

Uwaga !

Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki wniosek nie przejdzie pozytywnej weryfikacji i nie zostanie podpisana umowa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny

257579190 w. 24 lub tel. 257579150

Wniosek i informacje dostępne na stronie internetowej Gminy (www.jakubow.pl) oraz w Urzędzie.

Załączniki

Accessibility