hałda czarnego węgla\

Procedura zakupu węgla:

  1. Wniosek należy złożyć do dnia 31.01.2023 roku.
  2. Weryfikacja wniosku, ewentualne jego uzupełnienie i podpisanie umowy określającej warunki zakupu.
  3. Dokonanie zapłaty za węgiel przez Wnioskodawcę powinno nastąpić na wskazane w umowie konto bankowe Urzędu Gminy w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.
  4. Informacja telefoniczna z urzędu o zaksięgowaniu wpłaty (odbiór faktury) oraz wskazanie składu odbioru węgla.
  5. Odbiór węgla przez Wnioskodawcę za okazaniem faktury.

Sposób dostarczenia wniosku:

– wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jakubów, ul. Mińska 15 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa w godz. 8.00-16.00 i piątek
8.00-15.00, czwartek jest dniem wewnętrznym;

– przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):

Nazwa instytucji na platformie EPUAP Urząd Gminy Jakubów

Adres skrytki na platformie EPUAP /14120802/skrytka

Korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowalnym, profilem zaufanym
lub podpisem osobistym.

– wniosku nie można złożyć telefonicznie;

– wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe i nie spowoduje rozpoczęcia procedury zakupu węgla.

Opłaty z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach

– koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę i nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Urząd Gminy do miejsca wskazanego przez Wnioskodawcę;

– Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru kupionego węgla we własnym zakresie, niedopuszczalne jest  dzielenie zamówienia.

Uwaga !

Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki wniosek nie przejdzie pozytywnej weryfikacji i nie zostanie podpisana umowa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny

257579190 w. 24 lub tel. 257579150

Wniosek i informacje dostępne na stronie internetowej Gminy (www.jakubow.pl) oraz w Urzędzie.

vyvanse and male sex drive is premature ejaculation mental sexual performance anxiety audiobook 27 foods that kill your sex drive citalopram for premature ejaculation how to prematurely ejaculate my sex drive is low male what lowers sex drive post break up low sex drive methods of enlarging penis penis enlarging massage pros and cons of cialis vs viagra are cbd gummies strong creating better days cbd melatonin gummies can cbd gummies help with tinnitus dosage of cbd oil for person for anxiety how much cbd should be in a pain rub what are the best tasting high grade cbd gummies best cbd gummies for lungs botanical garden cbd gummies best cbd oil for chronic pain in the usa cbd oil for pain in nashville tennessee best cbd gummies without thc can balanced thc cbd help with sleep benefits of cbd gummies 300 mg sublime cbd sleep cartridge cbd gummies grand rapids mi will pure cbd oil help you sleep how much cbd should i take to sleep cbd gummies for arthritis pain cbd and mushroom gummies best cbd oil ointment for pain cbd gummies michael strahan will cbd isolate help me sleep reviews on avana cbd gummies cbd oil and melatonin sleep combo jolly cbd gummies for tinnitus buy cbd capsules for pain cbd oil for pain management medical advice thc cbd melatonin gummies
Accessibility