Wolna wysokiej rozdzielczości zdjęcia skała, jedzenie, produkować, gleba, czarny, materiał, ścieśniać, uszakowce, węgiel, grzyb jadalny, brykiet, pieczarniaki

Zakup węgla kamiennego od gminy Jakubów na preferencyjnych zasadach po 2000 zł brutto za 1 tonę w terminie do 31.12.2022 r.

Procedura zakupu węgla:
1. Wniosek należy złożyć do dnia 9.12.2022 roku.
2. Weryfikacja wniosku, ewentualne jego uzupełnienie i podpisanie umowy określającej warunki zakupu.
3. Dokonanie zapłaty za węgiel przez Wnioskodawcę powinno nastąpić na wskazane w umowie konto bankowe Urzędu Gminy w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.
4. Informacja telefoniczna z urzędu o zaksięgowaniu wpłaty (odbiór faktury) oraz wskazanie składu odbioru węgla.
5. Odbiór węgla przez Wnioskodawcę za okazaniem faktury.

Kto i kiedy może złożyć wniosek:
– wniosek może złożyć osoba fizyczna która otrzymała dodatek węglowy;
– gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Jakubów;
– osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.

Sposób dostarczenia wniosku:
– wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jakubów, ul. Mińska 15 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa w godz. 8.00-16.00 i piątek 8.00-15.00, czwartek jest dniem wewnętrznym;
– przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):
Nazwa instytucji na platformie EPUAP Urząd Gminy Jakubów
Adres skrytki na platformie EPUAP /14120802/skrytka

Korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowalnym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
– wniosku nie można złożyć telefonicznie;
– wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe i nie spowoduje rozpoczęcia procedury zakupu węgla.
Opłaty z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach
– koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę i nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Urząd Gminy do miejsca wskazanego przez Wnioskodawcę;
– Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru kupionego węgla we własnym zakresie, niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia.

Uwaga !
Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki wniosek nie przejdzie pozytywnej weryfikacji i nie zostanie podpisana umowa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 257579190 w. 24 lub tel. 257579150.
Wniosek i informacje dostępne na stronie internetowej Gminy (www.jakubow.pl) oraz w Urzędzie.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Accessibility