Rolnicy Powiatu Mińsk Mazowiecki !!!

ZAPROSZENIE

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 oraz ogłoszeniem Prezesa Agencji informującego o możliwości składania wniosków od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. ARiMR prowadzi kampanią informacyjną, dotyczącą możliwości uzyskania przez młodych rolników wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej.

Pomoc finansowa w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników może być przyznana osobie fizycznej, która:
– rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
– po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Miejsce szkolenia
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14

Data, godzina szkolenia
31.07.2015 (piątek)
godz. 9.00

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

KIEROWNIK
BIURA POWIATOWEGO
Andrzej Domański

Accessibility