Wolna wysokiej rozdzielczości zdjęcia skała, jedzenie, produkować, gleba, czarny, materiał, ścieśniać, uszakowce, węgiel, grzyb jadalny, brykiet, pieczarniaki

W związku z procedowaną obecnie ustawą o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe, gmina Jakubów przystąpi do realizacji powyższego zadania. O możliwości składania dokumentów poinformujemy mieszkańców na bieżąco po uzyskaniu wytycznych od Wojewody.

Ponadto informuję, że do zakupu węgla po cenach preferencyjnych upoważnione są osoby, które otrzymają dodatek węglowy. Maksymalna ilość możliwa do zakupu w pierwszej transzy w 2022 roku wynosi 1,5 tony.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod nr 25 757 91 50 lub e-mail: a.czyzewska@jakubow.pl

Accessibility