Zielone logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informujemy, iż obecnie w AR i MR trwa nabór wniosków na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Wsparcie może być udzielone:

  • osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:
  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,

ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),

  • jest pełnoletnia.
  • Nabór 2022 15 października – 15 listopada

Szczegółowe informacje:

Działanie 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informujemy także, że można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022.  Termin na dokonanie szacowania został wydłużony do 31 października br.  Szacowanie strat odbywa się w sposób elektroniczny poprzez aplikację   https://aplikacje.gov.pl/app/susza

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Accessibility