logo_epuap2Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Jakubów można odnaleźć w następujący sposób: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » wg podziału terytorialnego » powiat miński » Jakubów (gmina wiejska)

lub

podając adres skrytki: /14120802/skrytka

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

mojo magnum male enhancement haitian penis enlargement male penis enhancement surgery before after pictures best birth control for higher sex drive birth control causing low sex drive what does penis enlargement oil do squeeze therapy for premature ejaculation penis enlargement breakdown what point in pregnancy will hormones affect sex drive viagra military drug test anal stimulation penis enlargement too much vitamin d sex drive can sex offenders drive trucks nexadrill male enhancement diabetes male libido quotes on sex drive alcohol enhances sexual performance panama drive sex cbd oil stop pain antonio brown smilz cbd gummies what are the best cbd gummies for pain and anxiety how long will it take for cbd gummies to work does taking cbd help with anxiety leaf therapeutics cbd sleep kelly clarkson cbd gummies reviews stop smoking cbd gummies from shark tank liberty cbd gummies for ed reviews best cbd thc for anxiety and back pain well being cbd gummies quit smoking reviews cbd for labor pain management can you mix cbd gummies and alcohol cardamom essential oil mixed with cbd oil for pain cbd gummies in cvs best time to take cbd gummy cbd oil for sleeping dosage empire cbd gummy bears quintessential health reality cbd gummies cbd for pain sublingual or topical cheap cbd gummies for sleep truth cbd gummies review
Accessibility