Na zdjęciu grupa osób, które przecinają wstęgę przed wkroczoną straży pożarnej. Wydają się być szczęśliwie i oficjalnie, w ten sposób oficjalne otwarcie lub pierwszego dnia.

W Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jędrzejowie Nowym 8 marca 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie garażu strażnicy oraz przekazanie sprzętu strażackiego dla OSP Jakubów i OSP Wiśniew. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego sprzęt przedstawicielom jednostek OSP oraz otwarcia garażu dokonała Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów.  W ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” realizowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Gmina Jakubów otrzymała dotacje w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Jędrzejów Nowy w zakresie: posadzki, instalacji c.o. i bramy garażu.
Z zadania
„OSP-2023” gmina otrzymała dotację celową w kwocie 18 250,00 zł. Całkowity wartość zakupionego sprzętu wynosi 37 122,65 zł z przeznaczeniem na zakup:

OSP Jakubów
– motopompa pływająca mamut o wydajności 2400L/MIN

– kamerę termowizyjna Flir K2

– lanca kominowa mgłowa

OSP Wiśniew

– ubrania specjalne SX4 – 2 cz – 5 szt.

W tym dniu Druhowie nie zapomnieli o Dniu Kobiet wręczając kwiaty wszystkim Panią obecnym na uroczystości.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia i #solidarnośćmazowiecka

Accessibility