Na obrazku jest dostępna grafika informacyjna dotycząca praw autorskich i świadomości praw społecznościowych, przedstawiona w języku polskim. Jest sponsorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i fundacji.

Organizacje pozarządowe, prowadzące edukację prawną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co roku kierują również swoje działania do dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem Fundacji Togatus Pro Bono, w którym w przystępnej formie omówione są prawa uczniów w świecie Internetu oraz zagadnienia dotyczące walki z hejtem i cyberprzemocą.

Biuletyn jest dostępny na stronie: https://powiatminski.pl/aktualnosc-2078-edukacja_prawna_biuletyn_dla_mlodziezy.html

Accessibility