Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska, gmina Jakubów

W ramach prac wykonano: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,818 km, roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość 5 km – analogia – 1 104,30 m3, podbudowę z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4 417,20 m2, skropienie nawierzchni asfaltem – 4 253,60 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 253,60 m2, skropienie nawierzchni asfaltem – 4 090 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 090 m2, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych szerokość średnia 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. – 1636 m2

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }