Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz: #PomagamUkrainie

Flag of Ukraine with coat of arms

PORADNIK PRAWNY FUNDACJI INTER VIVOS DLA OBYWATELI UKRAINY „WITAJ W POLSCE!” / ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ФОНДУ «INTER VIVOS» ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ «ВІТАЄМО У ПОЛЬЩІ!»

Poradnik jest przeznaczony dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terytorium Polski. Celem poradnika jest prezentacja podstawowych zagadnień prawnych obowiązujących w polskim porządku prawnym oraz instrumentów w prawnych adresowanych do obywateli Ukrainy.

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

new innovative health solutions atomicx optimum male enhancer sex shop stay hard pills rmx male enhancement reviews sex pills in a black pack with a bull does ginger help erectile dysfunction do male enhancement pills make it bigger px premium male enhancement reviews does exercise help sex drive male enhancement surgery in texas male enhancement by ron jeremy slim elite diet pills how to lose weight when busy what are speed or diet pills called belly fat destroyer pills what are foods i can eat to lose weight fun activities to lose weight super slim gummy bears reviews kardashian diet pills quick trim reviews buy qsymia diet pills online fat buster pills truth ez carbo keto gummies reviews swimming workouts to lose weight drinking lemon water to lose weight keto diet pills nz best cbd tinctures for anxiety and pain pot headz cbd gummies what are cbd delta 8 gummies best strain of hemp cbd for anxiety cbd pain creram 1000 mg cbd oil for pain benefits of smoking cbd thc my lyfe cbd gummies does cbd help sciatica nerve pain cbd uses benefits cbd gummies for better sleep cbd gummies to quit smoking and detox lungs best rated cbd oil for pain cbn vs cbd sleep what are the benefits of cbd oil uk vibes cbd gummies review
Accessibility