plakat dotyczacy programu "RAZEM MO ZEMY WIĘCEJ"

W związku z  projektem pt. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025″, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, Gmina Jakubów informuje o spotkaniu nt. w/w projektu w dniu 26 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów, na które serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy.

Just Cbd Brand Gummies Review Smilz Cbd Broad Spectrum Gummies Thc Cbd Gummy Bears Cbd Does For Anxiety Nootropic Technologies Cbd Tech Gummies Best Cbd Vape Oil For Anxiety Uk Diamond Cbd Gummies Review Wellution Premium Hemp Gummies Review Cbd Oil Benefits For Tired Best Strains For Back Pain Cbd Are Cbd Gummy Bears Vegan Do Cvs Stores Sell Cbd Products In Florida Cbd Oil For Shoulder Muscle Pain Cbd Oil Benefits Pcos Hazel Hills Cbd Gummies Owner Pure Kana Cbd For Anxiety Cbd Oil Cream For Pain Georgia Best Cbd Pain Relief Lotion Cbd Gummies Vs Thc Edibles Cbd Gummies 500mg Jar Justcbd
Accessibility