Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

brahma buck shot male enhancement male enhancement super stiff intense power reviews stepping out of westworld ai and sex drive harmony xxx penis enlargement is sex drive an emotion penis enlargment pills near me how to increase sex drive naturally with ashwagandha drug that destroys sex drive supplements for low sex drive sex drive you want a can of purple natural male enhancement pills australia lost my sex drive at 30 over the counter viagra type purmera for sex drive penis enlargement pilla best ssri sex drive herbal remedies for low libido in males best male enhancement product at gnc nuvaring decreases sex drive premature ejaculation and thyroid pills to reduce premature ejaculation yeast infection caused perminent penis enlargement apple juice penis enlargement second pregnancy no sex drive best cbd oil for foot pain cbd oil to relieve facet joint pain organic cbd gummies for kids cbd lotion pain surgery fx cbd gummies sleep cbd treating depression and anxiety where can i buy cbd gummies to quit smoking best cbd full spectrumfor cronic pain advanced hemp big gummies by new age naturals what is cbd isolate gummies cbd forchronic nerve pain relief how much cbd do i need to help anxiety cbd oil for pain and anxiety just cbd hemp infused gummies 750mg cbd oil for post surgery pain cbd pills benefits for anxiety
Accessibility