Flag of Ukraine with coat of arms

Szanowni Mieszkańcy,

Dziękuję za zaangażowanie oraz wielkie serce, włożone w  organizację dotychczasowej pomocy na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie.

Wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania kieruję do Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Gminy Jakubów, Mieszkańców, Przedsiębiorców
i Instytucji, za chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym, za otwarcie Waszych serc i domów.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Accessibility