Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

how to treat premature ejaculation in ghana does marijuana help premature ejaculation does massage help with erectile dysfunction herbal male enhancement pills usa natural remedy to treat erectile dysfunction gnc male stamina enhancement erection pills cheap but works best male penis enhancement pills why do erection pills affect nasal pasages what do sex pills look like hyper force male enhancement new cure for premature ejaculation hard af male enhancement great pills for ed cambogia diet pills free trial best weight loss pills alli immune support apple cider vinegar gummies apple cider vinegar pills vs gummies diet pills that makes you horny xtreme regular strength diet pills buy max ten diet pills can i lose weight eating lean cuisine blood pressure pills that do not cause sexual side effects high blood pressure medications that contain amlodipine nasal spray and blood pressure medication rauwolfia serpentina in the treatment of high blood pressure some blood pressure medications can raise your blood pressure what cold medications are safe with high blood pressure blood pressure medications dialysis nitrate drugs for blood pressure can you take dramamine with blood pressure medication can i get covid vaccine while on blood pressure medication willie nelson cbd gummy cbd 8 gummies cbd gummies sleep tight sleep cbd tinctures kids ate cbd gummies cbd oil for rotator cuff pain cbd oil for sleep and anxiety uk quit smoking shark tank cbd gummies
Accessibility