stetoskop na niebiesko żóltym tle o napis wsparcie dla ukrainy

OC jest przyznawane na 30 dni nieodpłatnie, aby uzyskać należy podać numer paszportu oraz zdjęcie dowodu rejestracyjnego, więcej informacji w ulotce.

OC graniczne_PL

OC graniczne_UA

Accessibility