Gmina Jakubów w dniu 10 stycznia 2024 roku  uzyskała pozytywną ocenę  formalno-merytoryczną    wniosku na dofinansowanie  projektu pn. „Cyberbezpieczna  Gmina Jakubów” w kwocie  415 100,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Celem  projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Jakubów poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Umowa na realizację projektu podpisana została 2 maja 2024 roku. Okres realizacji – 24 miesiące.

Accessibility