traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym
tablica z logotypami

Gmina Jakubów realizuje operacje pn. ,,Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi”

 

Termin wyjazdu: 5-7 lipca 2023 r.

Gmina Jakubów organizuje wyjazd studyjny pt. ,,Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi”  realizowany w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na obszarze Gminy Jakubów, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Gminy Jakubów, należące do stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu Gminy  lub są przedstawicielami partnera (LGD Ziemi Mińskiej – przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji).

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca 2023 r. do godziny 14.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Urzędu Gminy, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów lub przesyłanie formularza na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl

Accessibility