Pożary:

Dnia 01.10.2020 r. w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego doszło do pożaru samochodu osobowego. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP oraz zastęp OSP. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

 

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych.

 

Zdarzenia z udziałem zwierząt:

Dnia 01.10.2020 r. PCZK otrzymało zgłoszenie z Komisariatu Policji w Mrozach o padłej sarnie w miejscowości Jeruzal, ul. Żwirowa, gmina Mrozy. O konieczności utylizacji poinformowano samorząd.

Dnia 01.10.2020 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o bezpańskich psach w miejscowości Natolin, gmina Mrozy. Zgłoszenie zostało przekazane do samorządu.

 

Awarie energetyczne, uszkodzenia infrastruktury elektroenergetycznej:

Dnia 01.10.2020 r. w miejscowości Targówka, ul. Kolejowa, gmina Mińsk Mazowiecki zastęp PSP i Pogotowie Energetyczne brały udział w usunięciu drzewa powalonego na linie energetyczne.

zuice male enhancement formula dating a man with low sex drive pills to help with premature ejaculation pro plus liquid male enhancement male libido booster pills side effects swiss navy male enhancement supplement why do i have a very high sex drive enhance sex drive purmeria will customs seize viagra do strawberries increase sex drive roman health premature ejaculation wipes best over the counter penis enlargement how to prevent premature ejaculations male enhancement potent flu and sex drive does honey increase sex drive treetop hemp co watermelon gummies can you take pain pills with cbd made in dirt sleep balm 50 50 cbd thc cbd for sleep kansas city mo cbd for baby sleep cbd for anxiety and depression uk full spectrum cbd gummies near me supreme cbd gummies robin roberts do cbd gummies help back pain cbd gummies with the most thc cbd gummies for pain pain rub can cbd oil be put on thr skin for pain how long does it take cbd gummy to take effect sleep support cbd gummies joy organics cbd gummies for anxiety can you do cbd oil topically for pain what does cbd gummies cost manufacturer of cbd gummies does cbd oil help with joint and muscle pain cbd gel pen for ra pain doctor juan rivera cbd gummies cbd for disc pain cbd reviews for back nerve pain does cbd disrupt sleep
Accessibility