meżczyźni w uniformach na podnośniku, w tle dach pokryty eternitem
logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
w Gminie Jakubów”
dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
w wysokości 35.000,00zł.

Accessibility