meżczyźni w uniformach na podnośniku, w tle dach pokryty eternitem
logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w Gminie Jakubów” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00zł.

Accessibility