Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 17 września 2023 roku.

 17 września 2023 roku w Mistowie, podczas  wydarzenia pn. „Mazowieckie tradycje – Dożynki Parafialno-Gminne w Mistowie”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja informacyjna, która miała formę pikniku rodzinnego, zorganizowana została przez Gminę Jakubów na czele z. P. Wójt Hanną Wocial przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mistowie na czele z Przewodniczącą – Aliną Parol.

Zrealizowana akcja informacyjna skupiała się na przeciwdziałaniu zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przygotowane i rozdane zostały uczestnikom ulotki informacyjne, nakierowane na przeciwdziałanie  właśnie tym przyczynom przestępczości.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja, podczas której omówione zostały podstawowe metody przeciwdziałania zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy GOPS w Jakubowie  przekazała także dane kontaktowe do służb, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw.

Zorganizowany został punkt policyjny, w którym odbył się pokaz sprzętu policyjnego, a także indywidualne konsultacje z obecnymi na pikniku Funkcjonariuszami Policji.

Przygotowany został również konkurs  wiedzy  zdobytej podczas prelekcji. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Na zakończenie akcji odbył się koncert muzyczny muzyki rozrywkowej.

Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 10 września 2023 roku w Jakubowie.
Accessibility