Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 07.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 552 / (133)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 91 /(11)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / (0)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 20 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 302 / (12)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 188/ (1)
the best male enhancer enzyme male enhancement pills provia max male enhancement natural herbs to increase libido in males best penis enlarge tool erciyes university publication bmi sexual performance viagra generico en estados unidos penis enlargement best way top 5 over the counter male enhancement pills extreme suction homemade penis enlarger best diet for weight loss over 60 diablo fat burner pills reviews what food should i eat while using keto diet pills diet pills for women over 50 fastest way to lose weight at gym diet pill urine drug test blood pressure is not going down with medication how to manage high blood pressure without medication lacy april blood pressure medication blood pressure drugs may do more harm than good one pill cholesterol and blood pressure carcinogenic blood pressure medications natreso blood pressure drug side effects of drugs used for high blood pressure first day of blood pressure medication can i take zinc while on blood pressure medication does turmeric react with blood pressure medication took my blood pressure medication twice high blood pressure medical journal is blood pressure medication a diuretic blood pressure during dental treatment cardiovac blood pressure medication wellution premium hemp gummy bears cbd gummies near zions crossroads va biogold cbd gummies to quit smoking green mountain cbd for sleep cbd gummies bad reactions katy couric cbd gummies where can i buy cbd gummies in michigan how many ml of cbd oil to take for sleep
Accessibility