Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 10.11.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.11.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 1233 / (292)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 1564 /(54)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 / (1)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 35  / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 2726 / (55)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 22 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1196 / (92)
foods to boost sex drive sexual performance enhancing drugs golden gun male enhancement pills ayurvedic solution for premature ejaculation premature ejaculation sexual experience suppository for erectile dysfunction tri lo spintec and sex drive amitriptyline increase sex drive androgen penis enlargment top 10 foods for men to increase sexual performance sex drive changes a lot men vigrx fertility factor 5 reviews does thyroid medication affect sex drive what does hcg for sex drive getting sex drive back after steroids sex drive after a heart attack is shrimp good for sex drive no sex drive after baby what can i do diamond cbd relax gummies review hempful farms gummies for sale hemp cbd gummies for diabetes 7 benefits of cbd oil for severe sciatica nerve pain cbd gummies contain drugs reviews of cbd gummy drops cbd for teen anxiety cbd oil on painful bone topical how to make cbd gummies from isolate pure strength cbd gummies tinnitus benefits of cbd gummies 300 mg sublime cbd sleep cartridge cbd oil gummies worcester ma will hemp gummies help you sleep cbd gummies shop in houston keylor nutrition american hemp gummies reviews best cbd gummies for weight loss do hemp gummy bears work how many hemp gummies to get high cbd oil and sleep studies hemp bombs cbd pain freeze store summer valley cbd gummies where to buy
Accessibility