Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 13.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 685 / (252)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 155 /(25)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / (2)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 22 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 380 / (25)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 197/ (2)
dependency on male enhancement pills male enhancement fastsize extender park lake medical clinic erectile dysfunction does cvs sell male enhancement top ways to cure premature ejaculation taking cholesterol meds to help erectile dysfunction bullet male enhancement pills erectile dysfunction medication to my door can you market increased sex drive supplement over the counter male enhancement pills does viagra help getting pregnant do cbd gummies really help erectile dysfunction no prescription erection pills street drug to treat erectile dysfunction max genetics male enhancement rhino 7 male enhancement is it safe 112 degrees male enhancement quick flow male enhancement pills which is the best natural male sex pills bull thunder male enhancement supplements that boost sex drive how can erectile dysfunction be cured naturally lose weight shoe size can keto pills make you feel sick will chicken and rice help lose weight ultimate lean diet pill reviews reviews on keto gt pills best rated keto acv gummies diet pills that don t raise blood pressure meizi evolution diet pills reviews recommended cbd dosage for anxiety cbd strains for nerve pain how to get your cbd products tested anatomy 1 cbd gummies cbd oil for foot pain anyone is hemp oil and cbd oil the same product cbd therapeutic benefits upstate elevator cbd gummies arthritis pain and cbd ointment how to get cbd gummies out of your system
Accessibility