Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 14.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 1338 / (723)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 181 /(28)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / (0)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 22 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 408 / (28)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 199/ (2)
how to perform sexual alchemy where to buy vigrx oil in south africa 50 mg vs 100 mg viagra penis enlargement surgery cost near georgia best premature ejaculation pills best male enhancement gel male enhancements herbs from sudan bee sting to the penis can permanetly enlarge it free viagra coupons penis enlargement massage penis enlargement recovery after jelqing how to take vigrx plus pills male enhancement injections uk copd and erectile dysfunction buy alpha male enhancement can you purchase viagra over the counter male enhancement matrix drinks that increase libido in males penis enlargement surgury before and after how is premature ejaculation treated do keto pills make you lose weight how to lose prednisone weight diet pills effect on blood pressure how much does keto fast pills cost buy diet pill online weight losse pills to take with keto diet cbd gummies for recreation info mg of cbd for muscle pain cbd asutra chill pain away green roads cbd gummies groupon hemp based gummi bears most effective ratio of cbd to thc for pain cbd oil and rheumatoid arthritis pain essentia releaf cbd gummies cbd oil pain what dosage to start with hemp gummy bears medical opinion greenhouse cbd gummies review cbd oil for toddler sleep does cbd oil work for anxiety and depression is cbd or kratom better for pain
Accessibility