Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim z dnia 14.11.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.11.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 1306 / (191)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 1362 /(69)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 40 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 3031 / (69)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 25 / (1)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1700 / (121)
evil root male enhancement red rhino male enhancement nitric oxide premature ejaculation becoming a minute man premature ejaculation lady fyre do you need to be prescribed viagra is syltherm good for male enhancement loser premature ejaculation tumblr promoting sexual performance by texting what is vacuum therapy for erectile dysfunction does gabapentin affect sexual performance penis enlargement stem cell elite 909 male enhancement pills how to use keto fat burner pills the egg diet for weight loss weight loss los angeles body systems wellness how to reset female hormones to lose weight mixing alcohol and diet pills ashley graham diet pill how to lose weight fast dr berg heat body wraps to lose weight shark tank diet pill sisters pure coffee bean diet pills hollywood keto pills reviews oneshot keto pills side effects oprah winfrey loses weight do rice cakes help you lose weight cbd for panic attacks anxiety cbd gummies sex drive what does hemp gummies do for the body cbd gummies weird dreams best cbd gummies to quit drinking cbd gummies for quit smoking reviews cbd oil knee and hip pain can cbd help covid pain cbd for joing pain can cbd make anxiety and depression worse cbd for pets anxiety choice cbd gummies dr juan rivera cbd anxiety controlled trial cbd gummies help depression
Accessibility