Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 18.11.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.11.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 1692 / (497)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 1391 /(102)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 38 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 3428 / (102)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 26 / (1)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2069/ (93)
alpha max male enhancement plant v male enhancement pills ryzex male enhancement matrix livalis male enhancement pills reviews erectile dysfunction drugs over the counter in usa az sport ultimate male enhancement reviews how long before viagra pills expire vitalikor male enhancement review how to have longer lasting sex without pills male enhancement buyer reviews how do ssris help premature ejaculation dr oz erection pills medicine used to treat premature ejaculation can stopping smoking help erectile dysfunction pain management psychologist cbd cbd dosage sleep just cbd gummies 250 mg how many to take cbd products new where can i get cbd for anxiety natures one cbd gummie cbd gummies london uk premium hemp gummies dose ot have thc deep sleep with cbd best cbd wellness products qvc cbd products oral cbd oil skin benefits can cbd oil relive tooth pain biolife cbd gummies for sex reviews cbd helps with anxiety and nausea how to use cbd oil for pain dropper do melted cbd gummies still work dr ganja cbd products cbd muscle and joint relief cream green roads product just cbd gummies usa top pain cbd oil cbd gummies sample pack cbd oil with mct oil benefits cbd gummies hbgb60 treating anxiety with cbd oil do smart cbd gummies work
Accessibility