Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 20.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 731 / (269)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 359 /(33)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 / (0)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 21 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 596 / (33)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 211/ (3)
stem cells cure erectile dysfunction male enhancement products at rite aid male ed pills that work within a hour are viagra pills purple control sexual enhancement pills review male enhancement pills with tadalafil stay erect pills review pills to increase sex time in karachi male sexual performance enhancing drugs over the counter male enhancement pills near me pure giant male enhancement pill bio lyfe gummies for male enhancement new ed fix better than pills consumer reports male enhancement products does htx male enhancement work natural ways to fix erectile dysfunction how to cure erectile dysfunction by yoga how much time to cure premature ejaculation fast acting male enhancement drugs stinger male enhancement pill random seeds in the mail male enhancement top male enhancement cream superior delivery cbd product cbd for pain copell cbd oil for joint pain where to buy best cbd for painful joints cbd for hip and leg pain cbd effects anxiety best cbd balm for pain organic companies that make cbd products for animals best cbd tincture for anxiety menopause what are cbd edibles gummies can cbd help you sleep elicure cbd pain releif with willowbark smilz cbd gummies owner onris hemp gummies how long for hemp gummies to kick in how often do you dose cbd oil for anxiety cbd oil for pain for sale online best cbd gummies with thc
Accessibility