Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.09.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 304 / (113)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 49 /(12)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 13 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 226 / (13)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 160 / (2)
is there a generic erectile dysfunction medication generic drugs to treat erectile dysfunction hidden vault male enhancement oil review most powerful male labido enhancer best effective erection pills natural v gra male enhancement is viagra a male enhancement ways to treat premature ejaculation alpha male enhancement capsule how many ed pills do you get from roman hombron natural male enhancement tablets reviews is apapaxton sexual enhancement drug any hi ood tiger max male enhancement bioscience cbd male enhancement gummies low dose viagra cure impotence naturally does pro plus male enhancement work diet pills that start with the letter d celebrities who take diet pills weight support keto bhb pills does shapewear help lose weight is medical marijuana treatment for high blood pressure blood pressure medication combination privinal high blood pressure medication high blood pressure medication if cant afford doctor faa pilot medical blood pressure decreased amniotic fluid blood pressure medication best pills for high blood pressure magnesium glycinate and high blood pressure medication cbd gummies for sexual pleasure is plus cbd oil good for pain best vaping cbd oil for anxiety use of cbd oil for pain how long until cbd gummies kick in cbd gummies store bethlehem pa how much cbd gummies should i take a day take cbd for sleep can topical cbd cause back pain how cbd oil affect sleep apnea best cbd balm for pain cbd gummy worms review
Accessibility