Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 28.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.09.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 363 / (111)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 57 /(4)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 14 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 239 / (5)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 164/ (3)
secret passion male enhancement foods that can cure erectile dysfunction bow and arrow male enhancement pills ebay usa gnc male enhancement drugs letter for selling sex pills pills to enlarge penis in mexico apple cider vinegar gummys can t lose anymore weight dr sebi diet pills can you lose weight by taking cold showers ace saba diet pills reviews keto gummy bhb gummies diet and energy pill perscription does oats overnight help you lose weight goodliness diet pills side effects diet pills when on statin supercut keto pills reviews reviews of keto blast gummies how much weight can you lose in 6 months power acv keto gummies do i need to eat more to lose weight do you lose weight on adderall cbd massage oil for stress and anxiety the most effective vaping product for cbd pure cbd tincture 100mg benefits cbd gummies donde comprar dr juan rivera productos cbd gummies should you take cbd gummies on empty stomach can you take cbd gummies with tylenol revive 365 cbd gummies amazon does cbd help with chronic pain best cbd sleep pill cbd pain stick near me cbd strength for chronic pain hemp oil cbd for arthritis pain cbd for dementia sleep will cbd help with chronic pain cbd health benefits effective in treating estimated cost of cbd production is sunset pain relief cbd cream really thc free
Accessibility