Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 07.11.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.11.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 1431 / (80)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 1704 /(86)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 / (0)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 30  / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 2533 / (87)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 20 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 868 / (127)
long lasting erection pills in pakistan ayurvedic penis enlargement pills well regarded medication for erectile dysfunction doctors who treat erectile dysfunction urologist portland maine what drugs enhance sexual experience best sexual performance enhancing supplements erectile dysfunction and blood pressure pills does medicare cover erectile dysfunction prescription drugs do cbd gummies work for male enhancement will oral sex help with erectile dysfunction does viagra help testosterone jacked male enhancement pills reviews sex pills name in usa sex pills for 2 free shipping herbalife pills for belly fat how to lose weight fast anorexia pills to help with keto diet are keto gummies bad for your kidneys gnc diet pills that work low carb diet to lose weight fast diet pills body weight do diet pills affect mood is alli diet pills otc approved at walgreens keto pills from shark tank reviews migraine medicine that helps you lose weight apidren diet pill australia best prescription diet pills in australia how do you lose menopause weight does apple cider vinegar pills help reduce belly fat how to lose prednisone weight fat burner pills egypt quantum keto gummies review fat pills from shark atnk juice diet weight loss cbd gummies for adhd and anxiety for adults do cbd gummies cure diabetes cbd gummy dry mouth cbd pain relief balm katy texas hemp cbd pain freeze cannabis cbd oil pain relief
Accessibility