wojskopolskie

 

OFERTA SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim przedstawia bogatą ofertę różnych form służby w Wojsku Polskim. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców z administrowanego terenu /powiat miński i węgrowski/. Przedstawione informacje są ważne dla potencjalnych chętnych zwłaszcza teraz w czasie panującej pandemii COVID – 19. Z przedstawionych propozycji mogą skorzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadający polskie obywatelstwo, w wieku 18-55 lat w korpusie szeregowych i 63 lat w korpusie podoficerskim i oficerskim, dobry stan zdrowia (kat. A) i wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne (podstawowe), a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą. W porównaniu
z rokiem ubiegłym nastąpiło wiele zmian upraszczających procedurę przyjęcia do poszczególnych form służby wojskowej. Najważniejsze z nich to:

 • służba przygotowawcza w korpusie szeregowych została skrócona
  z 4 miesięcy do 28 dni;
 • kandydat do Wojsk Obrony Terytorialnej /żołnierz rezerwy posiadający kat. A/ nie jest dodatkowo kierowany na badania na komisję lekarską i do pracowni psychologicznej – wystarczy wniosek złożony w WKU;
 • przy WKU działają Wojskowe Centra Rekrutacji, które ograniczają formalności związane z powołaniem do służby do niezbędnego minimum;
 • powstała elektroniczna platforma cyfrowa /www.zostanzolnierzem.pl/, gdzie każdy kandydat może zapoznać się z propozycjami przedstawianymi przez Wojsko Polskie, warunkami służby a później drogą elektroniczną zgłosić swój akces wstąpienia w szeregi żołnierzy  Wojska Polskiego;
 • w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększone limity przyjęć do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich.

  Można ubiegać się o przyjęcie do:

 • zawodowej służby wojskowej,
 • służby kandydackiej (uczelnie wyższe i szkoły podoficerskie),
 • służby w wojskach obrony terytorialnej /macierzysta 5 Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie i inne jednostki na terenie całego kraju/,
 • służby przygotowawczej,
 • na ćwiczenia żołnierzy rezerwy (tryb ochotniczy).

Zawodowa służba wojskowa – warunki rekrutacji:

 • posiadanie statusu żołnierza rezerwy (odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej),
 • posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Nabór obowiązuje we wszystkich korpusach osobowych (szeregowych, podoficerów i oficerów) i specjalnościach wojskowych. Prowadzą go jednostki wojskowe na terenie całego kraju.

Warto wiedzieć, że uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110 zł, kpr. – 4660 zł, ppor. 5790 zł.

Służba kandydacka (uczelnie wojskowe, szkoły podoficerskie) – warunki rekrutacji:

 • posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości.
  W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół podoficerskich wystarczy wykształcenie średnie,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Terminy składania wniosków /deklaracji/ na uczelnie wojskowe:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie /do 31.05./,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie /do 31.03./,
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu /31.05./,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni /do 31.05./,
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu – kierunek medyczny /31.05./.

Szkoły podoficerskie:

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu /do 04.06/,
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie /do 29.10./,
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce /do 05.04./,
 • Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu /do 04.06./.

Student uczelni wojskowej /szkoły podoficerskiej/ nie ponosi żadnych kosztów kształcenia (zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp.). Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od roku studiów oraz postępów w nauce. Na I roku, student otrzymuje w stopniu szeregowego ok. 1200zł. Po ukończeniu uczelni /szkoły podoficerskiej/ ma zagwarantowaną pracę w JW.

Terytorialna Służba Wojskowa- warunki rekrutacji:

Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą
 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Radomiu. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.

Żeby  zostać „terytorialsem” należy złożyć wniosek w macierzystym WKU, a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT (16-dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8-dniowe dla żołnierzy rezerwy). Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia, jeden raz w miesiącu.

Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową, czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.

Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w kwietniu.


Służba przygotowawcza – warunki rekrutacji:

 • jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy”, a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej, w tym zawodowej i ochotniczej, w rezerwie,
 • szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia (jednostce wojskowej) trwa 28 dni,
 • zgłoszenia można dokonać osobiście w WKU lub elektronicznie na platformie cyfrowej www.zostanzolnierzem.pl
 • najbliższe szkolenie rozpoczyna się we kwietniu br., terminy pozostałych szkoleń w 2021 r. można znaleźć na stronie internetowej WKU.

Uposażenie: 1233 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2250 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy (w trybie ochotniczym):
– szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.
– szkolenie odbywa się w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju.

Osoba wybierająca jedną z ofert bierze nie tylko aktywny udział w systemie obronności RP, ale również ma okazję do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności, a w dalszej perspektywie może wstąpić w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.
Ponadto realizując swoje pasje i marzenia, zarabia się, co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, wchodząc na stronę internetową www.wkuminskmaz.wp.mil.pl lub odwiedzając profil WKU na Facebooku.

 

Oprac. na podst. mat. WKU w Mińsku Mazowieckim

Accessibility