W wyniku przeprowadzonego postepowania  o udzielenie zamówienia na „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów”   usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy  w 2023 roku będzie świadczyć Firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , 07-100 Węgrów ul. Gdańska 69.

 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych  na 2023 r pozostają bez zmian i będą wynosić:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości:  22,00 zł miesięcznie, za odpady komunalne zbierane  i odbierane w sposób selektywny
  2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości:  20,00 zł miesięcznie, za kompostowanie  bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kompostownik)

 

    Wójt Gminy

(-) Hanna Wocial

red pills for male enhancement rhino male enhancement pills ingredients can working out help premature ejaculation mens mojo male enhancement austin powers swedish penis enlarger testosterone for penis enlargement zyrexin male enhancement drug which vitamin is good for premature ejaculation modafinil and premature ejaculation reviews for rail male enhancement male performance anxiety sexual does viagra require a prescription in canada ultra thin keto pills and apple cider vinegar ultra slim keto pills how to lose weight and grow taller will eliminating sugar help lose weight carrie lewis diet pills size zero diet pill can you double blood pressure medication treatment for blood pressure spikes physicians what medication is used to decrease blood pressure mixing sleeping pills and high blood pressure mediciv antidepressant medications and high blood pressure high blood pressure pills coronavirus taking ibuprofen with blood pressure medication swollen lips blood pressure medication meclizine blood pressure medication heat stress and blood pressure medication best sinus medication with high blood pressure elevated blood pressure headache treatment dangerous high blood pressure medications thaladone blood pressure medication taking statins with blood pressure medication does high blood pressure pills cause coughing cbd menthol pain relief stick where can i buy true bliss cbd gummies dosage for cbd for sleep cbd to thc ratio gummies kozmic gardens cbd gummies cbd gummies science 300mg
Accessibility